Algemene voorwaarden

AlkmaarPas


1. AlkmaarPas

1.1. De AlkmaarPas is een kortingpas die wordt uitgegeven door Stichting Hart van Noord-Holland
(hierna ook te noemen “HvNH”) tevens handelend onder de naam Alkmaar Marketing/VVV, gevestigd aan de Gedempte Nieuwesloot 50, 1811 KT Alkmaar; email info@alkmaarpas.nl.

1.2 Bij bedrijven die deelnemen aan de AlkmaarPas (hierna ook te noemen “deelnemers’) kun je op vertoon van een geldige AlkmaarPas bij de kassa/entree (of op de wijze zoals staat beschreven op de website alkmaarpas.nl) gebruikmaken van op dat moment lopende acties (kortingen en aanbiedingen). Verder bevat de AlkmaarPas tegoeden die bij deelnemers kunnen worden besteed. Alle deelnemers staan vermeld op de website www.alkmaarpas.nl.

1.3 De AlkmaarPas is tegen betaling te verkrijgen, maar gratis voor inwoners van de gemeente Alkmaar met een minimuminkomen. Op de site van gemeente Alkmaar kun je checken of je hiervoor in aanmerking komt.

1.4 De AlkmaarPas is persoonlijk en mag niet worden gebruikt door anderen. Daarom kun je bij gebruik van de pas door de deelnemer gevraagd worden om je te legitimeren; indien je dat dan niet kunt of wilt is de deelnemer gerechtigd de AlkmaarPas te weigeren.

2. Acties (kortingen / aanbiedingen)

2.1 Via Alkmaarpas.nl en overige communicatie- en reclame uitingen wordt door HvNH (telkens) bekend gemaakt van welke acties houders van de AlkmaarPas volgens opgaaf van de deelnemers gebruik kunnen maken.

2.2 De aard, inhoud, omvang, duur en uitvoering / nakoming van de acties en wijziging daarvan (al dan niet tussentijds) worden bepaald door en zijn voor eigen rekening en risico van uitsluitend de deelnemer.

2.3 Tenzij de deelnemer anders aangeeft gelden de acties waarvan je met de AlkmaarPas gebruik maakt niet in combinatie met andere acties, kortingen of abonnementen.

3. 1 jaar geldig; geen tussentijdse opzegging / restitutie   

3.1 De AlkmaarPas is uitsluitend geldig van 1 januari t/m 31 december van het op de pas vermelde kalenderjaar en vervalt automatisch per 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar. Dit geldt ongeacht op welk moment in het kalenderjaar je de pas hebt besteld.

3.2 De Alkmaarpas is gedurende het kalenderjaar niet tussentijds opzegbaar. In geen geval heb je recht op terugbetaling van de door jou betaalde aankoopprijs van de AlkmaarPas.

4. Bestellen; prijzen; jaarlijks of abonnement

4.1 Inwoners van de gemeente Alkmaar met een minimuminkomen kunnen als zij daarvoor in aanmerking komen de AlkmaarPas gratis aanvragen via het aanvraagformulier op de website alkmaarpas.nl.

4.2 Als je daar niet voor in aanmerking komt kun je de AlkmaarPas bestellen via de webshop en via de op de website genoemde fysieke verkooppunten. Je hebt de keuze of je dat telkens zelf per kalenderjaar wilt doen of automatisch op basis van een abonnement. Een abonnement kan alleen via de website besteld worden, niet via de fysieke verkooppunten. Een  AlkmaarPas kun je na bestelling niet (meer) ruilen of retourneren.

4.3 Bij aankoop van een AlkmaarPas via de webshop betaal je via Ideal en wordt de pas, zodra de betaling is ontvangen, binnen vijf werkdagen toegestuurd. Bij aankoop van een AlkmaarPas bij de fysieke verkooppunten betaal je de aanschafprijs ter plaatse en krijg je de pas direct mee.  

4.4 Als je de AlkmaarPas telkens zelf los per jaar koopt kost de AlkmaarPas € 15,00 per jaar. Je kunt het abonnement na twee kalenderjaren opzeggen. Dit kan niet tussentijds maar uitsluitend tegen het einde van een lopend kalenderjaar en dan met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand (dus voor 1 december waarna het abonnement  per 31 december eindigt). Als je niet (tijdig) opzegt loopt het abonnement door. Opzegging kan per post of email gericht aan HvNH op het adres vermeld  in art 1.1.

4.5 Als je de AlkmaarPas op basis van een abonnement koopt kost de AlkmaarPas € 13,50 per jaar. Dit abonnement ga je aan voor onbepaalde tijd en gaat onmiddellijk in op de datum van je bestelling. Dit kan allen via de website. De aanschafprijs van de AlkmaarPas wordt bij bestelling voor de eerste keer  door jou voldaan via IDeal en voor volgende kalenderjaren  jaarlijks begin december automatisch van je rekening afgeschreven (automatische incasso); daarvoor geef je bij bestelling toestemming. De AlkmaarPas voor het komende kalenderjaar krijg je dan telkens na ontvangst van je betaling in de loop van december thuisgestuurd.

4.6 In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de AlkmaarPas dien je direct contact op te nemen met info@alkmaarpas.nl. Dan wordt de pas geblokkeerd en een vervangende pas toe gestuurd.

5. Aansprakelijkheid

5.1 HvNH is jegens jou als AlkmaarPas houder niet aansprakelijk voor de (aard, inhoud, omvang duur en uitvoering/nakoming van de) acties en/of (al dan niet tussentijdse ) wijziging en/of beëindiging daarvan door de deelnemer, noch voor de kwaliteit van de door de deelnemer geleverde producten, diensten of service, en evenmin voor geschillen ter zake tussen de deelnemer en jou.

5.2 HvNH besteedt veel zorg aan de door haar bekend gemaakte informatie betreffende AlkmaarPas- acties maar kan niet in staan voor de juistheid en de volledigheid van de door deelnemers aangeleverde verstrekte informatie, noch voor afwezigheid van schrijf- en drukfouten op de website alkmaarpas.nl, en in nieuwsbrieven en andere publicaties. Je dient die informatie dan ook op te vatten als indicatief en je kunt daar in geval van fouten geen rechten aan ontlenen.

6. Privacy / AVG

6.1 Je gebruiksgegevens worden opgeslagen in ons databestand. Op deze verwerking is de wet AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van toepassing. Je gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Wel geef je toestemming om via de AlkmaarPas verkregen informatie over je gebruik en aankopen te verwerken voor communicatiedoelen. Lees hier meer over in de privacy policy.

Januari 2022