Jeugdsport- en cultuurfonds Alkmaar

In februari 2010 is het Jeugdsport- en cultuurfonds in Alkmaar gestart. Deze fondsen zijn bedoeld om kinderen t/m 17 jaar, waarvan de ouders een minimuminkomen hebben, financieel te ondersteunen om te participeren op sport- en cultuurgebied. Het geld dat hiervoor beschikbaar is kan gebruikt worden voor contributie/lesgeld, maar ook voor kleding, materialen e.d.

Een aanvraag bij de fondsen kan uitsluitend door een intermediair worden gedaan, bijvoorbeeld een jeugdhulpverlener of een leerkracht op school.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over de fondsen:
Jeugdsportfonds Alkmaar
Jeugdcultuurfonds Alkmaar