Vrijwillige ouderbijdrage

Heb je kinderen op de basis- of middelbare school? Dan krijg je elk jaar de vraag of je vrijwillig een ouderbijdrage wilt betalen (in de schoolgids staat om welk bedrag het gaat en wat er met het geld gedaan wordt).
Dit kan vanaf nu met het ‘Vrijwillige Ouderbijdrage’-ticket uit het 'Kinderen doen Mee' boekje. Zodra je de factuur van school ontvangen hebt, kun je het ticket inleveren op school.

Het ‘Vrijwillige Ouderbijdrage’-ticket is een speciaal ticket, alleen bedoeld om de vrijwillige ouderbijdrage mee te betalen. Je kunt er bijvoorbeeld geen schoolreisjes, laptops, boeken, extra activiteiten, extra begeleiding of aangepast lesmateriaal mee betalen.